SFÂNTUL MUCENIC IOAN BULGARUL

SFÂNTUL MUCENIC IOAN BULGARUL, cel ce a lepădat toată credinţa deşartă a musulmanilor, alergând la limanul de pocăinţă al Athosului şi jertfindu-se pentru adevărul dreptei credinţe, să ne sprijinească şi pe noi cu rugăciunile sale spre a ne lepăda de patimi, ca prin viaţă luminată să mărturisim cinstea de creştini în care lucrează Însuşi Cuvântul, aşezând în suflete darurile Sale.
Sfinte Ioane, cel ce cu sângele tău mucenicesc ai pecetluit adevărul credinţei în Dumnezeul Cel Adevărat, cu condeiul rugăciunii tale scrie tuturor cuvânt de iertare de la Hristos, Izvorul îndurărilor.
 



TROPAR

Înălţimea pocăinţei tuturor ai arătat fericite,
Şi ai alergat spre mărturisirea celor mărite,
Cununa muceniciei luând de la Hristos pentru nevoinţă,
Întăreşte-mă şi pe mine cu rugăciunea ta întru credinţă.

  SFÂNTUL MUCENIC IOAN BULGARUL

 Bucură-te, adâncime a pocăinţei mergând până la măsura muceniciei,
 Îmbrăcarea sufletului cu strălucirea îngerească prin nevoinţa călugăriei,
Oglindă a sufletului care înfăţişează tainele cereşti,
Lumină a mărturisirii ce întăreşte pe cei duhovniceşti,
Curăţirea vasului inimii cu lacrimile pocăinţei fierbinţi,
Cufundarea minţii în adâncul smereniei, urmând rânduiala Sfinţilor Părinţi,
 Suirea minţii la cele înalte pe scara rugăciunii,
Întărirea cetăţii sufletului cu pietrele înţelegătoare ale iubirii,
Pecetluirea pocăinţei cu jertfa cea pentru Adevăr,
Purtătorul în inimă a văpăii dumnezeiescului dor,
Mărturisirea păcatului spre a fi şters prin sânge din cartea conştiinţei,
Defăimarea deşertăciunii credinţei musulmane spre înălţarea biruinţei,
Soare al muceniciei ce străluceşte deasupra Athosului cu putere,
Rugător neîncetat pentru lume, revărsând râuri de mângâiere,
Grabnic ajutător al celor căzuţi din darul lui Hristos,
Adunarea oilor risipite sub norul dreptei credinţe cel pururea luminos,
Vădirea vicleşugului celor rău credincioşi şi alergarea la limanul pocăinţei,
Aflarea odihnei în lăcaşul inimii în care picură mereu roua umilinţei,
Cunună înţelegătoare a mărturisitorilor adevărului lui Hristos,
Punte a rugăciunii ce binevoieşte a primi tot gândul luminos.

About these ads

Lasă un răspuns

Completeaza detaliile de mai jos sau apasa click pe una din imagini pentru a te loga:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s