PARACLISUL SFÂNTULUI CUVIOS EFREM SIRUL ( 28 ianuarie)

PARACLISUL SFÂNTULUI CUVIOS EFREM SIRUL ( 28 ianuarie)
Rugăciunile începătoare

Troparul

Harul ce izvorăşte din gura ta, cuvioase, a umplut de apele vieţii Biserica, şi lumii a izbucnit râuri de cucernicie, revărsând asupra noastră apa pocăinţei; ci învăţându-ne cu cuvintele tale, părinte Efrem, roagă-te lui Hristos, Dumnezeul nostru să se mântuiască sufletele noastre.

Slava… Si acum… asemenea:
Nu vom tacea, de Dumnezeu Nascatoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, ca de nu ai fi stat tu inainte rugandu-te, cine ne-ar fi scapat pe noi de atatea primejdii, sau cine ne-ar fi pazit pe noi pana acum slobozi ? Noi de la tine, Stapana, nu ne vom departa, ca tu mantuiesti pe robii tai pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Canonul Sf. Efrem
Cântarea I
Pe Faraon, cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui ,,Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel fugăritul şi mergătorul pedestru l-a izbăvit; pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu”.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ce cuvinte voi împodobi prăznuirea celui ce s-a arătat izvor al dumnezeieștilor insuflări, podoaba imnografilor, apărătorul neînfricat al dreptei credințe, pe marele Efrem Sirul? Pentru aceasta, te rog, Sfinte, să-mi dai cuvânt a te întâmpina pe tine pe calea Cuvântului și a mă face părtaș mesei duhovnicești întru cinstirea ta.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sporit-ai întru sfințenie, urcând pe treaptele rugăciunii smerite, dar întinde-ne și nouă mână de ajutor, ca să suim pe scara pocăinței.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Ceasul judecății lui Hristos pururea contemplându-l cu ochii sufletului, ai revărsat ploi de lacrimi prin care ai slobozit ploaia milostivirii dumnezeiești, de a cărei binecuvântare fă-ne și pe noi vrednici.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Din valurile păcatelor scoate-ne pe noi, cei ce alergăm la a Ta milostivire și ne deschide porțile pocăinței, ca să aflăm milostiv pe Cel Ce a dat iertare femeii celei păcătoase.

Cântarea a III-a

,, Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu şi puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel Ce n-ai lăsat sânurile părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu profetul Avacum, strig către Tine: Slavă puterii Tale, iubitorule de oameni.”

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pus-ai în inima ta treptele înțelepciunii și te-ai suit la cele cerești, unde acum te veselești cu îngerii, bucurându-te de roadele pocăinței tale.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin glasul rugăciunii neîncetate ai făcut să se pogoare asupra ta mila lui Dumnezeu, Cel Ce te-a întărit a-ți duce crucea smereniei cu nădejdea mântuirii.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cu lacrimile tale ai adus rod însutit în pământul inimii și cuvintele tale ca o ploaie se revarsă ți în țarina sufletelor noastre, mișcându-le spre pocăință și spre lucrarea faptelor mântuirii.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Roagă-Te să scăpăm noi din primejdii și să ne mântuim sub acoperământul milostivirii Tale neîmpuținate.

Apoi aceste stihiri:
Cu curgerile lacrimilor tale ai înmulțit roadele înțelepciunii în pământul inimii și ai hrănit din destul pe cei flămânzi de Viață, ca să moștenească și ei grădinile roditoare ale Raiului.

Maica Vieții, miluiește pe robii Tăi și îi arată, pe ei, cei rușinați de mulțimea păcatelor, neosândiți la judecata lui Hristos prin îndrăznirea Ta de Maică .

Sedealna

Cu asprimea nevoințelor pocăinței te-ai încununat, tu, cel ce erai pană fină a Duhului și asemenea îngerilor te-ai făcut prin fecioria desăvârșită a minții și a trupului.

Cântarea a IV-a
,, Nepăzind poruncile Tale Stăpâne, cu mintea mea intrând în patimile desfătărilor, am fost golit de har şi pentru răni zac gol; ci mă rog Ţie, Mântuitorule, mântuieşte-mă !”.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Negura patimilor ai risipit și pe cerul inimii ai văzut strălucind pe Soarele dreptății, Cel Ce veselește și cerul inimilor noastre cu razele milostivirii Sale.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu te întoarce părinte, dispre cei ce îți cer ajutorul, ci ne fi călăuzitor și înaintemergător pe calea pocăinței.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cetele cerești împreună prăznuiesc cu noi și laudă pe cel ce a fost înger în trup și călăuzitor tuturor pe calea pocăinței.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Ridică mâinile Tale la rugăciune și oprește valurile necazurilor care caută să ne tragă pe noi în cele mai de jos ale pământului.

Cântarea a V-a

,, Căutând cu ochiul Tău cel neadormit , milostiveşte-Te spre mine, cel cuprins de dormitarea trândăviei, şi care slujesc somnului desfătărilor în patul patimilor; Cel Ce ţi-ai plecat capul pe Cruce şi Te-ai trezit de bunăvoie, micşorând Hristoase, noaptea păcatului, Cel Ce eşti lumina dreptăţii”.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înțelepte cuvinte ai întunecat înșelăciunea ereziilor și ai făcut să se bucure cetele Sfinților pentru tăria ta întru dreapta credință.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ucenic iubit al episcopului Iacov fiind, ai mers pe urmele păstorului tău cu smerenie și L-ai aflat pe Păstorul păstorilor.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Vas al înțelepciunii Duhului te-ai arătat, plin de mierea darurilor cerești cu care ai îndulcit inimile cele întristate.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Izbăvește-ne pe noi din nevoi, ca Una Ce ai născut pe Mântuitorul lumii, pe Cel Ce din fecioară a răsărit, ca să dezlege păcatul nostru .

Cântarea a VI-a

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viersuirile tale cele de Dumnezeu insuflate au cucernit cetățile inimilor, aducându-le Împăratului Celui Mare, pe Care roagă-L să ne întărească pe piatra credinței.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu săgețile cuvintelor tale ai doborât eresurile cele vătămătoare de suflet și te-ai înălțat la munții virtuților.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Fiind tu cununa imnografilor, Cuvioase Efrem, cu picăturile cuvintelor tale curățește și oglinda inimilor noastre, ca să vedem strălucind pe Împăratul dreptății.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Pleacă-Te cu milostivire spre cei ce Te cinstesc pe Tine și ne scoate din toată neputința și primejdia.

Apoi aceste stihiri:
Din grădina înțelepciunii ai cules florile cele mai alese ale gândurilor dumnezeiești, cu mireasma cărora îndulcind sufletele credincioșilor, i-ai izbăvit de viforul eresurilor.
Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca Una Ce ai îndrăznire de Maică.

Condacul

Ceasul judecăţii pururea mai dinainte văzându-l, ai plâns cu amar, părinte Efrem, ca un iubitor de linişte; şi îndemânatic învăţător ai fost cu faptele, cuvioase. Pentru aceasta, părinte preafericite, pe cei leneşi îi ridici spre pocăinţă.

Prochimenul :

Evanghelia

Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule…

Slavă… glas 2:

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum…

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.

Stihira
Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste faradelegile noastre.
.

Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta, cerceteaza lumea Ta cu mila si cu indurari, inalta fruntea crestinilor ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cerestilor netrupesti Puteri; pentru rugaciunile cinstitului, maritului Prooroc, Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan; ale Sfintilor, maritilor si intru tot laudatilor Apostoli; ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi; ale sfintilor, maritilor si bunilor biruitori mucenici; ale preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri, ale Sfintilor (N), a caror pomenire o savarsim, ale Sfântului Cuvios Efrem Sirul, ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana si pentru ale tuturor sfintilor; rugamu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam Tie, si ne miluieste pe noi.
Doamne, miluieste (de 12 ori).

Cântarea a VII-a

Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri ! ”.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu gânduri smerite îngrădindu-te, ai rămas nebiruit de săgețile asupritorului, pe care alungă-l de la cei ce te cinstesc pe tine.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iubitor al fecioriei arătându-te, cu ostenelile trupului ai înfrânat patimile și te-ai făcut sălaș al cugetărilor dumnezeiești.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Ceasul judecății avându-l izvor de înviere sufletească, te-ai izbăvit de alunecarea în marea păcatelor.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Împacă-ne cu Fiul Tău, pe noi, cei ce L-am mâhnit cu ale noastre păcate, ca să ne dea iertare și pacea Sa dumnezeiască.

Cântarea a VIII-a
,, Văzându-Te soarele întins pe Cruce, şi-a strând razele şi tot pământul s-a clătinat cu cutremur, Împărate al tuturor, văzându-Te de voie pătimind, Cel Ce eşti din fire nepătimitor. Pentru aceasta, Te rog Hristoase: Tămăduieşte ca un doctor patimile sufletului meu !”.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o harfă a Duhului ai veselit cămările inimilor întunecate cu gândurile cele luminate și peste veacuri au călătorit rugăciunile tale cu care se luminează și inimile noastre cele acoperite de vălul întunecat al patimilor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din legăturile patimilor te-ai slobozit prin osteneala rugăciunii și adânca smerită cugetare, cu care ajută-ne să trecem și noi râul ispitelor și să ajungem la Izvorul vieții.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cu plânsul cel neîncetat ți-ai agonisit bucuria veșnică în ceruri, din care revarsă picături și nouă, cei mult încercați în întristări.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Veselește-Te, Preacurată, Ceea ce ai născut cu trup pe Lumina lumii, pe Cel Ce luminează pe cei dintru întunericul păcatelor.

Cântarea a IX-a
Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Smerenia lui Hristos dobândind, ca un mielușel ai trecut pe calea vieții și în staulul ceresc te-ai sălășluit, petrecând acum cu Păstorul Cel Mare.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu înceta a Te ruga pentru cei ce te cinstesc pe tine, ca să se izbăvească din legăturile patimilor celor de suflet vătămătoare .

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Pe marea vieții călătorind în corabia rugăciunii, ai rămas netulburat de valurile ispitelor și acum dai mână de ajutor celor cufundați în adâncul păcatelor.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Toate s-au umplut de bucurie văzându-te pe Tine, Mireasă nenuntită purtând în brațe pe Împăratul slavei, pe care Îl roagă pentru mântuirea noastră.

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea Ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.

Bucură-te, harfa Duhului, îngerul cel pământesc, soarele imnografilor, slobozind razele darurilor cerești, cununa Cuvioșilor, nu încetați a vă ruga să se mântuiască sufletele noastre.
Porțile cerului ai deschis cu cheia gândului smerit și cu curgerile lacrimilor tale ai plecat spre milostivire pe Cel Milostiv, ca să îți dăruiască ție cununa veseliei celei veșnice .
Turn al smereniei fiind, te-ai înălțat la cele cerești și ai văzut pe Cel Nevăzut, pe Care Îl roagă să ne ridice pe noi din groapa căderii
Cunună a imnografilor fiind, ai împodobit minunat Biserica cu cununi de cuvinte dumnezeiești, cu care se înfrumusețează și cămările inimilor smerite.
Mulțimea lacrimilor tale ca o ploaie a adăpat pământul inimii și l-a făcut roditor de cugete smerite, cu care luminându-ne și noi, aducem slavă Dătătorului a toată bunătatea.
Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos, cu Sfântul Efrem Sirul şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule…Preasfanta Treime…Tatal nostru…

Ca unul ce te-ai arătat liră a Duhului, cu unduirile rugăciunii veselește și sufletele noastre cele tulburate de asupririle gândurilor rele.

Petrecând acum cu serafimii și aducând cântare de laudă Făcătorului a toate, adu-Ți aminte de cei ce te cinstesc pe tine pe pământ și ne păzește de toată asupririle patimilor.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.
Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-mă sub sfânt acoperământul Tău.

Lasă un răspuns

Completeaza detaliile de mai jos sau apasa click pe una din imagini pentru a te loga:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s